تبلیغات
LoVely3 - تعبیر خواب هر روز ماه
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 29 مرداد 1390
                                       تعبیر خواب هر روز ماهhttp://dl.yekmobile.com/yekmobile/3/Sleep.jpg


منقول است از حضرت امام جعفرصادق (ع) كه :

خواب دیدن اول ماه ، باطل است

دوم و سوم ، برعكس بود

چهارم و پنجم ، به تأخیر افتد

ششم و هفتم و هشتم و نهم ، آنچه را بیند، راست بود

دهم و یازدهم و دوازدهم ، به تأخیر افتد

سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ، نه خیر باشد و نه شر ، باطل است

شانزدهم و هفدهم ، به تأخیر افتد

هجدهم و نوزدهم ، درست باشد

بیستم و بیست و یكم ، دروغ باشد

بیست و دوم و بیست وسوم ، فرح و شادی باشد

بیست و چهارم و بیست و پنجم ، برعكس باشد

بیست و ششم و بیست و هفتم نیز برعكس باشد

بیست و هشتم ، درست باشد

بیست و نهم و سی ام ، راست باشد

منقول است از حضرت یوسف (ص) که:


خواب اول ماه :راست و درست است .


خواب دوم و سوم ماه :خوب و صحیح است 


خواب چهارم و پنجم ماه :بعد از یکسال اثرش ظاهر می شود و باید صبر کرد


خواب ششم ،هفتم و هشتم و نهم ماه :بسیار خوب و نیک است


خواب دهم ،یازدهم و دوازدهم ماه:بسیار خوب و نیک است


خواب سیزدهم و چهاردهم ماه : نه خوب است نه بد است بلکه میانه است


خواب پانزدهم ماه :درست و زود اثر است


خواب شانزدهم و هفدهم ،هیجدهم و نوزدهم ماه :بسیار درست و خوب و زود اثر است


خواب بیستم و بیت و یکم ماه :صحیح نیست و باطل می باشد


خواب بیست و دوم ماه:صحیح و درست است و زود اثر می باشد


خواب بیست و سوم، بیست وچهارم ماه ، بیست و پنجم ماه  و بیست وششم ماه :بسیار بد می باشد و تعبیر و اثر ندارد


خواب بیست و هفتم و بیست وهشتم ماه :از آن خواب محروم و مأ یوس خواهد ماند


خواب بیستو نهم و سی ام ماه :درست و خوب است


دیدن خواب در ساعات مختلف روز و تعابیر ان:


ساعت 6 - 10 شب : رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است.


ساعت 10 شب تا 2 صبح : در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نباشد ، خواب از یک سال تا 50 سال تعبیر می شود.


ساعت 2 صبح تا 5/4 صبح در یک سوم آخر شب خواب صحیح است و از 15 روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می شود.


ساعت  5/4  صبح در سپیده دم از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود.


ساعت  5/4 تا  6  صبح پس از سپیده دم از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود.


ساعت  6  صبح در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود.


ساعت  10 صبح تا  15  روز و در هنگام اذان ظهر تا یکی  2  روز تعبیر می شود.

 

جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی:


در روایت از حضرت سلمان فارسی (ره):


روز 6 ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود


روز 9 ام ماه : همان روز تعبیرش ظاهر می شود


روز 11 ام ماه شمسی : بعد از 20 روز


روز 13 ام ماه : بعد از 9 روز تعبیر می شود


در روز 14 ام ماه بعد از 26 روز


در روز 15 ام ماه : بعد از 3 روز


در روزهای 28 ام، 29 ام و 30 ام ماه شمسی ، تعبیرش در همان روز پیدا می شود

 


خواب خوب و بد در ماه های قمری:ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود.


ماه ربیع الثانی: خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود.


جمادی الاول خریدو فروش نکند.


جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود.


ماه رجب : گشایش ابواب خیر است- و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد.


ماه شعبان : رؤیا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود.


رمضان : در های سختی و هرزگی بسته است و خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد.


شوال : خواب بد و غم زود تعبیر می شود ، از آن بر حذر باش.


ذیقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .

ذیحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است.


طبقه بندی: تعبیر خواب ، 
ارسال توسط مهشید
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
لینک دوستان


Pichak go Up
تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به LoVely3 می باشد.